Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov /morčatá/

Slovak English French German Hungarian Polish Russian

Prihlásenie

Pravidlá

PRAVIDLÁ INZERCIE
ku dňu 1.7.2010
Základná organizácia chovateľov drobných hlodavcov / Morčatá / (ďalej len "ZO")

1. Pridanie inzerátu

 • Vložiť inzerát môžu iba platní členovia našej ZO.
 • Vkladanie inzerátov je bezplatné a nie je limitované počtom inzerátov na užívateľa.
 • Platnosť inzerátu je 60 dní, 7 dní pred skončením platnosti užívateľ dostane email pre obnovenie inzerátu.
 • Do inzerátu môžete vložiť aj 2 ilustračné fotografie (formát fotografií je napísaný vo formulári).


2. Vymazanie a upravovanie inzerátu


 • Svoj inzerát môžete kedykoľvek upraviť po kliknutí na odkaz "Vaše inzeráty".


3. Povolené a zakázané inzercie


 • Naša inzercia je primárne určená na inzerciu morčiat (kategórie "morčatá") a položiek s nimi spojenými (kategórie "ostatné").
 • Je zakázané inzerovať iné položky.


4. Povinnosti užívateľa inzercie


 • Užívateľ berie na vedomie, že pri využívaní inzercie nesmie konať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a so všeobecnou morálkou.
 • Nesmie pridávať fotografie, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR alebo nemáte dostatočné autorské práva.
 • Ste povinný zaraďovať inzeráty do správnych kategórií.
 • Cenu sa píšu v mene € (symbol € napíšte do formulára) alebo napíšte slovom "dohodou" , "zadarmo", ...


5. Práva a povinnosti ZO v inzercii


 • ZO  nezodpovedá za uverejnený obsah inzercie užívateľov a za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv.
 • ZO neposkytuje záruku nepretržitej funkčnosti a bezchybnej činnosti inzercie. ZO nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť užívateľom spôsobená v súvislosti s používaním tejto služby.
 • V prípade opakovania porušenia podmienok môže byť trvale užívateľovi znemožnená inzercia.
 • ZO má kedykoľvek právo zmazať inzerát, ktorý porušuje pravidlá bez udania vysvetlenia.


6. Zmena pravidiel


 • Užívateľ berie na vedomie a súhlasí, že ZO  je oprávnená tieto pravidlá kedykoľvek zmeniť. V prípade, že dôjde k zmene, tak užívateľ berie automaticky na vedomie a súhlasí s novou verziou podmienok. ZO nie je povinná o zmene pravidiel informovať. Pravidlá sú k dispozícii na zochm.sk.