Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

Novinky

  • Prosíme členov, ktorí sa zúčastnia na niektorej z výstav v zahraničí, kde budú posudzovať českí posudzovatelia a chceli by tam svoje zvieratá aj registrovať pod Slovenskou ZO (získanie SK reg. čísla), aby svoj úmysel oznámili predsedníčke našej ZO Ing. Alene Mikulinovej. Ide o to, aby posudzovatelia včas vedeli, že tam príde na registráciu niekto od nás a aby im boli dodané potrebné údaje. Ďakujeme za pochopenie.
  • Zápis nového člena (Ema Bugriová) a novej chovateľskej stanice (Ametyst).
  • Zápis novej chovateľskej stanice (Galathilion).
  • Vážení členovia, pozývame Vás na Výročnú členskú schôdzu (VČS) , ktorá sa uskutoční 12.02.2011 o 11:30 v budove Oblastného výboru Slovenského zväzu chovateľov na Dolnej Ulici 25 v Banskej Bystrici. Výbor ZOCHDH/M/
  • Zápis nového člena (Matej Mikulina).
  • Zverejnenie oficiálneho zoznamu udelených šapionátov (odkaz). Zoznam bude aktualizovaný minimálne 1-krát za mesiac.
  • Zápis nového člena (Soňa Kyselicová) a novej chovateľskej stanice (Pigi World).
  • Zápis nového člena k 1.1.2011 (Mgr. et Bc. Andrea Kroftová) a novej chovateľskej stanice k 1.1.2011 (AndyMar).
  • Zápis nového člena k 1.1.2011 (Ing. Katarína Gulyásová) a novej chovateľskej stanice k 1.1.2011 (Cruz Star).
  • Pridané video z Výstavy morčiat Nitra 2010 (odkaz).

Podkategórie