Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

Novinky

  • Obnovenie členstva (Nikoleta Bariaková) a chovateľskej stanice (Lilienblum).
  • Z medzinárodných dôvodov upravujeme skratky (označenia) pre tituly udeľované našou ZO. Pred pôvodné skratky CH/IC/GC pribudne medzinárodný kód Slovenska SK. Viac o skratkách.
  • Zápis nového člena (Mgr. Mária Šášiková).
Pozvánka na výstavu:

Po minuloročnom úspechu Vás srdečne pozývame na 2. Košickú výstavu ušľachtilých morčiat, ktorá sa uskutoční 18.6.2011 v Košiciach Barci. Tento rok sa na výstave môžu zúčastniť nie len naši členovia ZO SZCH ale aj členovia iných ZO v zahraničí a aj ľudia, ktorí majú svoje morčiatka pre radosť. A aby sme nezabudli ostávame verný našej tradícii, posudzovateľského kresla sa ujme Ing. Eva Dýnková. Tešíme sa na Vašu účasť.

Viac informácii sa dozviete na oficiálnej stránke výstavy http://www.zochm.sk/kosice-2011.

Bc. Petra Lacková a MVDr. Lucia Tarabová
Organizátori výstavy

  • Zápis nového člena (Ing. Petr Tejml) a novej chovateľskej stanice (Westminster).
  • Zápis nového člena (Katarina Pátková) a novej chovateľskej stanice (Nataly).
  • Obnovenie členstva (Andrea Sudimáková) a obnovenie chovateľskej stanice (Cavia Andyland).
  • Základná organizácia chovateľov drobných hlodavcom /morčatá/ vyhlásila súťaž "Morča roka 2011". Viac o súťaži na http://zochm.sk/morca-roka-2011 .

Podkategórie