Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

Novinky

  • Evidencia morčiat v zochm / rok 2010

2010/00058

Nella (vystavené PP)

2010/00072

Clementine von Adelaide (vystavené PP)

Čítať ďalej: Evidečné čísla (rok 2010)

  • Evidencia morčiat v zochm / dokončenie roku 2009.
 

2009/00704

 

Uganda Cavia Ania

2009/00754

 

Atos Elegans

Čítať ďalej: Evidenčné čísla morčiat pre rok 2009

  • Zmena v registračnom poriadku.
  • Základná organizácia chovateľov drobných hlodavcov /morčatá/ je ku dňu 30.01.2009 oficiálne schválená Slovenským zväzom chovateľov pod registračným číslom 71509.
  • Spustenie webovej stránky zochm.sk
  • Naša Základná organizácia bola úspešne schválená Slovenským zväzom chovateľov. Momentálne sme čakateľmi na jej oficiálne potvrdenie.
  • Dňa 15.5.2010 bola naša Základná organizácia chovateľov drobných hlodavcov /morčatá/ prijatá do EE - Európskeho chovateľského zväzu - sekcia morčatá.

Podkategórie