Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

Novinky

  • Zápis nového člena (Ing. Martin Mikita).
  • Zápis novej chovateľskej stanice (Cornelia Cavia).
  • Zverejnenie zápisnice z členskej schôdze Badín 25.9.2010 (menu Informácie pre členov > členské schôdze).

Vážení členovia,

 Chceme Vás opätovne upozorniť, že hlásenie o vrhu je možné odoslať až v tom momente, kedy obidvaja rodičia vrhu majú pridelené evidenčné číslo a aspoň jeden z rodičov má pridelené registračné číslo získané podľa Českého štandardu (od 1.1.2011 musia byť obidvaja rodičia registrovaní).

Čítať ďalej: Upozornenie: Hlásenie o vrhu

  • Zverejnenie fotografií a videí z Klubovej výstavy ušľachtilých morčiat 2010 Badín (odkaz).
  • Zmena názvu chovateľskej stanice "Pascale" na nový názov "Od Pascale".
  • Zápis nových členov (Richard Martinák, Roman Kratochvíl) a novej chovateľskej stanice (Gold Heart).
  • Zápis nového člena (Zuzana Červenková) a novej chovateľskej stanice (Black & White).
  • Zmena termínu uzávierky I. klubovej výstavy ušľachtilých morčiat 2010 (viac informácii v propozíciách).
  • Zápis nového člena (Mária Mazanová, Diana Černáková, Katarína Durová), chovateľskej stanice (Bobkáč) a obnovenie chovateľskej stanice (Luxury Pets) .

Podkategórie