Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

Novinky

 • Milí chovatelia a priaznivci morčiat! Srdečné Vás pozývame do expozície morčiat na výstavisku Agrokomplex v Nitre, počas konania veľtrhu v dňoch 19. - 22. augusta 2010.
 • Zápis nového člena (Mgr. Silvia Poláková).
 • Pre členov s CHS je od teraz v menu "členská sekcia" odkaz na "Vaša evidencia odchovov", kde uvidíte kompletný zoznam Vašich odchovov aj s preukazmi o pôvode potomkov.
 • Zápis nového člena (Mária Bartíková) a novej chovateľskej stanice (Jessy).
 • Pre členov s CHS je od dnes v menu "členská sekcia" odkaz na "Hlásenie o vrhu - zmeny". Pomocou tohto formulára budete hlásiť prípadné zmeny už v podaných hláseniach o vrhu (prosíme členov, aby formulár využívali a neposielali žiadosti na email registrátora).
 • Zápis nových členov (Stanislava Furčáková, Ing. Zuzana Furčáková) .
 • Zmena chovateľského poriadku - Šampionát SR.
 • Vážení členovia,

  Srdečne Vás pozývame na 1. Klubovú výstavu ušľachtilých morčiat, ktorá sa uskutoční dňa 25.9.2010 v Badíne pri Banskej Bystrici. Výstava je organizovaná len pre členov ZOCHDH/M/. Posudzovať bude Ing. Petr Tejml z Českej republiky.

  Kapacita 90 zvierat + bude prebiehať aj registrácia prinesených zvierat.

  Elektronickú prihlášku nájdete na našom webe (http://zochm.sk/1-klubova-vystava-2010).
  Prihlasovanie bude spustené v sobotu 31.7.2010 9:00.

  Viac informácii nájdete vo výstavných propozíciách .

  Počas výstavy by sme Vás veľmi radi pozvali na Členskú schôdzu (25.9.2010 12:00-13:00 v priestoroch výstavy), kde Vás oboznámime s prácou výboru a smerovaním našej organizácie.
 • Zápis nového člena (Oľga Viteková) a novej chovateľskej stanice (Flicka).

Podkategórie