Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

Uskutočnené výstavy od sezóny 2012

Vážení priatelia,

od sezóny 2012 sme presunuli výstavy na samostatnú stránku. Informácie o nadchádzajúcich ako aj uskutočnených výstavách nájdete na adrese http://vystavy.zochm.sk.