Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

Vianočná výstava ušľachtilých morčiat

Martin (10.12.2011)

Organizátor:  Michal Sviatko

III. Vianočná výstava ušľachtilých morčiat v Martine s najdlhšou tradíciou na Slovensku, opäť ukončila výstavnú sezónu morčiat u nás. Na výstavu bolo prihlásených 115 morčiat, ktoré mala tradične na starosti česká posudzovateľka Denisa Vítková (kategória A a B) a česká adeptka na posudzovateľa Anna Havlínova (kategóriu C), ďakujem dievčatá. Chcem poďakovať aj všetkým sponzorom,  zapisovateľom, nosičom a ďalším, ktorí pomohli s chodom výstavy, bez Vás by to nebolo. ĎAKUJEM!

Michal Sviatko

  3._Vianocna_vystava_uslachtilych_morciat_Martin_-_vysledky.pdf
  3._Vianocna_vystava_uslachtilych_morciat_Martin_-_vystavovatelia.pdf

Fotky z vystavy


Sponzori výstavy:

http://www.veterina-zilina.webnode.sk 

http://www.hotel-macky.sk 

http://www.adelaide.wbl.sk

http://www.zochm.sk 
Pomoc a podpora:
 
http://www.micky.wbl.sk

http://www.chsluxurypets.wbl.sk/

http://www.pascale.wbl.sk

http://www.galathilion.wbl.sk/

http://corneliacavia.weblahko.sk/

http://www.mojemorca.websnadno.cz

http://cavia-ania.cz/

http://www.mownhay.websnadno.cz/

http://www.morcata.cz/cavia-bohemia/