Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

2. Košická výstava ušľachtilých morčiat 2011

KOŠICE (18.06.2011) 

Bella von der Bärenschützklamm
 Organizátori:  Ing. Petra Lacková, MVDr. Lucia Tarabová,