Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/


KLUBOVÁ VÝSTAVA UŠĽACHTILÝCH MORČIAT

BADÍN (25.09.2010)


FOTOGRAFIE, VIDEÁ    VÝSLEDKOVÁ LISTINA (OPRAVENÉ)
Organizátori
: Oblastný výbor SZCH - Banská Bystrica za pomoci Ing. Aleny Mikulinovej

Za poskytnutie fotografií a videí Ďakujeme: Lukášovi Klimšovi, Lenke a Rasťovi Pastorkovým, Bc. Petre Lackovej, Eve BednárovejSPONZORI

Medzibrod
PET CENTER
Zahva
Ing. Zuzana Furčáková
Milan Hrnčár
Marian Greguš

POMOC


CHS Povraznícky opál
fortis
 CHS Micky
 
MVDr. Peter Supuka - CHS CAVIA SECRET
Dominika Pusztaiová