Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/


EXPOzÍCIA UŠĽACHTILÝCH MORČIAT

AGROKOMPLEX-NITRA (19-22.08.2010)


FOTOGRAFIEOrganizátori
: Ing. Alena Mikulínová

Za poskytnutie fotografií Ďakujeme: Ing. Alene MikulínovejSPONZORIPOMOC


Andrea Sudimáková s dcérou Valikou
 
p_opal