Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

všetky

1. Registračná párty 2011
s posudzovaním 

 AKTUÁLNE INFORMÁCIE


 
 


 
  Prihlasovanie: ukončené

 

 


  PAPIEROVÁ PRIHLÁŠKA VAŠE PRIHLÁŠKY 

 


INFORMÁCIE

  Termín:

 

16.04.2011
začiatok: 10:00
príjem zvierat: 10:00-13:00
koniec: po skončení posúdenia/registrovania prijatých zvierat

 
 
  Miesto konania:  

 
  Slovenský zväz chovateľov
Krížna 44, 2. poschodie, zasadačka (ulica je oproti "krytej tržnici")
Bratislava
 
  GPS: 48°9'22.69"N 17°7'34.14"E  

 

Usporiadateľ: 

 

Základná organizácia chovateľov drobných hlodavcov / morčatá / (ďalej len "ZO")

   
 

Začiatok prihlasovania:

 

 prihlasovanie bude možné od 07.04.2011


 
  Uzávierka prihlasovania a zmien:  

  
  do 14.04.2011 20:00  
     
  Podmienky konania akcie  

 

  Akcia sa uskutoční pri prihlásení minimálne 50 zvierat, bez prítomnosti verejnosti.
Z prihlásených zvierat 1 majiteľa prebehne najprv posúdenie, potom registrácia. Zvieratá sa budú posudzovať poďla toho ako prichádzajú.
Posudzodzovanie bude prebiehať podľa českého štandardu A a B,  štandard C (maznáčik) sa nebude posudzovať. Pri bodovom zisku minimálne 95 bodov bude vystavená kartička CAC. Ocenenia (víťaz plemena,...) nebudú udelované. Posudzovanie je určené aj pre nečlenov ZO.
Výsledky budú zverejnené na stránke ZO.

 

 
  Posudzovatelia / registrátori:  

  

  Ing. Petr Tejml (CZ), Petra Švarcová (CZ)  
     
  Podmienky registrácie:   

  
   Registrácia je určená len pre riadnych členov ZO pre rok 2011. Členovia môžu registrovať len morčatá vo svojom osobnom vlastníctve - sú prísne zakázané registrácie za nečlenov ZO. Členovia môžu registrovať morča aj za iného člena.
 Nezabudnite si priniesť originál aj kópiu preukazu o pôvode (s vypísaným majiteľom morčaťa). Pre registráciu morčiat bez PP/VP si vopred vyplňte informačný výpis v 2 kópiách.


 
 

Prihlasovacie pravidlá:

 

- Prihlášky podávajú len záujemcovia o posúdenie!
- Prihlášku je možné podať iba elektronickou formou - do uzávierky!


- Vašu elektornickú prihlášku nájdete pod odkazom "Vaša prihláška" (odkaz hore).

- Odhlásenie vykonáte "vymazaním položky".
- V prípade záujmu je možné sa zúčastniť aj po uplynutí uzávierky -  papierová prihláška sa nepodáva vopred, ale až na akcii!

 
  Spôsoby platby:  

  

  Platba na mieste
 
     
  Poplatky členovia našej ZO :  

  
  poplatok za posúdenie: 1,50 €
 
  registračný poplatok na 1 morča (platí sa po úspešnej registrácii): 1 €
 
     
  Poplatky ostatní:  

  
  poplatok za posúdenie: 2 €  
     
  Veterinárne podmienky:  

  
  Morčatá musia byť v dobrom zdravotnom stave a musia byť zbavené vonkajších parazitov.
Každé morča musí mať potvrdenie od veterinárneho lekára, ktoré nie je staršie ako 3dni.
Tlačivo - veterinárne osvedčenie: excel, pdf
 
     
  Prihlasovacie podmienky:  

  

  - Počet morčiat k registrácii je neobmedzený.  
  - Platí zákaz registrovania a vystavovania gravidných alebo kojacich samíc.  
- Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť kedykoľvek podmienky konania akcie.
  - Organizátor nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté zúčastneným osobám.  

  

  Potrava, klietky:  

 
  Morčatá počas celej akcie budú vo vlastných prepravkách majiteľa. Potravu si musí zabezpečiť majiteľ.
 
     Mapa miesta konania:    {mosmap width='600'|height='500'|lat='48.156302777777775'|lon='17.12615'| zoom='12'|zoomType='Large'|zoomNew='0'|mapType='hybrid'|showMaptype='1'| overview='1'|text='SZCH, Krížna 44, Bratislava'|tooltip='DWO'|marker='1'| align='center'}

 
Sponzori:  

Pomoc a podpora:

 


KLUBOVÁ VÝSTAVA UŠLACHTILÝCH MORČIAT

 25. 9. 2010 BADÍN

 


    Srdečne Vás pozývame na Klubovú výstavu ušlachtilých morčiat v obci Badín, ktorej sa môžu zúčastniť iba členovia Základnej organizácie chovateľov drobných hlodavcov /morčatá/ (ďalej len "ZOCHDH/M/").
AKTUÁLNE INFORMÁCIE 
 

 Prihlasovanie: ukončené

     

NÁPOVEDA ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA VAŠE PRIHLÁSENÉ MORČATÁ 

Čítať ďalej: Klubová výstava ušľachtilých morčiat 2010