Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

Komisia pre chov ušľachtilých morčiat na svojom zasadnutí odsúhlasila pár noviniek. Taktiež sa venovala podnetu/sťažnosti, ktorú obdržala naša ZO. Kompletnú zápisnicu nájdete na stránkach plemennej knihy: https://szch-morcata.sk/aktuality/160-06-10-2020 Tak isto boli odsúhlasené a zverejnené podmienky na skúšky za adeptov na posudzovateľa morčiat rok 2020/2021 https://szch-morcata.sk/prijimacie-konanie-adepti