Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

20.a 21.6. sa v Rudné pri Prahe konala 2.Krajská výstava mladých chovateľov zvierat Stredočeského kraja a Prahy. Deti okrem prezentácie svojich zverencov mali na výber rôzne aktivity ako napríklad zaujímavé prednášky z rôznych chovateľských odborností. Našu ZO reprezentovala mladá chovateľka Veronika Adamová. Gratulujeme jej k skvelým výsledkom a dúfame, že dobudúcna tam našich mladých bude viac :) 

20200621 182142 20200621 182142