Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

  • Základná organizácia chovateľov drobných hlodavcov /morčatá/ je ku dňu 30.01.2009 oficiálne schválená Slovenským zväzom chovateľov pod registračným číslom 71509.