Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

Už tradične sa koncom júna uskutočnila Lučenecká výstava ušľachtilých morčiat. V tomto roku šlo už o ôsmy ročník. Organizátorka výstavy (Eva Bednárová) pripravila výstavu na vysokej úrovni, so skvelou atmosférou a s množstvom ocenení pre víťazou. Zoznam víťazov si môžte pozrieť na Výstavnom portáli.