Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

V dňoch 02. - 03. septembra bola naša krajina zastúpená na medzinárodnej výstavách LXV Międzynarodowa Wystawa Rasowych Świnek MorskichLXIV Międzynarodowa Wystawa Rasowych Świnek Morskich, ktoré sa uskutočnili v poľskom meste Konarzewo (Poznaň), dvoma našimi chovateľmi Evou Bednárovou a Ing. Alenou Mikulinovou. 
V rovnakom čase a na rovnakom mieste sa konala aj unikátna výstava bezsrstých plemien Colours Of Autumn 2017. Na výstave sa prezentovali plemená skinny a baldwin, vrátané génovych skinny a génových baldwin. Tieto plemená nie sú uznané európskym štandardom a aj preto šlo o európsky unikát. Na výstave COA 2017 nášu krajinu a ZO úspešne prezentovala mladá chovateľka Veronika Bednárova a Peter Šimkovič.
Všetci štyria skvele prezentovali svoj chov, našu ZO aj krajinu. Gratulujeme a želáme veľa ďalších chovateľských aj výstavných úspechov.