Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

  • Úprava pravidiel súťaže Morča roka 2011 (pridaný bodový zisk v súťaži za ocenenie Klubový víťaz 2011).