Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

Srdečne Vás pozývame na I. Výstavu mladých morčiat 2011 v Nitre (Agrokomplex), ktorá sa bude konať 20.08.2011 popri Výstave mladých zvierat organizovanej Slovenským zväzom chovateľov.

Propozície nájdete na oficiálnej stránke výstavy
http://zochm.sk/vystava-mladych-morciat-2011 .