Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

  • Zápis nového člena (Mária Mazanová, Diana Černáková, Katarína Durová), chovateľskej stanice (Bobkáč) a obnovenie chovateľskej stanice (Luxury Pets) .