Základná organizácia chovateľov

drobných hlodavcov / morčatá/

  • Zápis nového člena (Mária Bartíková) a novej chovateľskej stanice (Jessy).